CPC bandbreedte na nieuwe advertentieweergaven Google AdWords

 

Google zet de advertentiewereld regelmatig op zijn kop. Zo veranderde het in februari 2016 advertenties voorgoed door ze aan de rechterkant van de zoekpagina te laten vervallen. Daarnaast worden er voortaan vier advertenties bovenaan getoond in plaats van de drie. Adverteerders en marketeers waren werkelijk in rep en roer. Toch blijkt uit de eerste resultaten dat de impact voor adverteerders mee valt. Marketeers die zich bezighouden met adverteren via Google AdWords kunnen dus opgelucht ademhalen.

Google AdWords CPC: Bandbreedte van de CPC’s

Wat betreft het tonen van advertenties is er dit jaar veel veranderd. Zo konden er tot voorheen maximaal elf tekstadvertenties per zoekpagina worden vertoond. De hoeveelheid advertenties is sinds kort verminderd tot 7. Adverteerders wisten niet goed hoe zij op deze verandering moesten reageren. Ze verwachtten dat de concurrentie voor beschikbare ruimte sterk zou toenemen. Daardoor vreesde men dat de CPC, het aantal vertoningen en klikken zou afnemen. Dit blijkt in de praktijk mee te vallen. Het verschil tussen de CPC op de toppositie en de onderste positie na de veranderende advertentieweergave is echter nog niet onderzocht. In feite zou je dit aan kunnen duiden met de ‘bandbreedte’ van de CPC’s.

Google AdWords CPC: Verlaagde drempel

Google maakt gebruik van algoritmes. Een algoritme zorgt er bijvoorbeeld voor dat er een bepaalde drempel is per klik. Zelfs bedrijven die als enige adverteren met een bepaalde merk betalen per klik. Deze drempel heeft echter ook een ander effect, namelijk dat een advertentie niet op de eerste pagina terecht komt. Vervelend door adverteerders omdat er soms slechts een paar concurrenten zijn. In principe is er dus genoeg advertentieruimte aanwezig. Google gebruikt deze drempel echter om invloed uit te oefenen op de concurrentie en prijzen per klik. Met meer concurrentie heb je minder ruimte om advertenties te tonen. Google verlaagt in dat geval de bovengenoemde drempel.

Google AdWords CPC: Minder advertentieruimte

Adverteerders zijn in een nieuwe wereld belandt waarin er slechts zeven posities beschikbaar zijn om hun producten of boodschap te tonen. Dit roept een aantal vragen op. Is er bijvoorbeeld een verschil in bandbreedte tussen de eerste en laatste positie en de oude situatie? Welk effect heeft de minimale bestedingsdrempel voor beide posities? De vraag is dus of er sprake is van grote verschillen tussen de oude en nieuwe situatie.

Google AdWords CPC: Onderzoek met 47 accounts

Als adverteerder bepaal je per zoekwoord. Zoals gesteld gebruikt Google een betalingsdrempel voor elke positie. Voor de eerste positie ligt deze uiteraard hoger dan voor de laagste positie. Daarnaast geeft het bedrijf per zoekwoord een schatting van het bod dat nodig is om bovenaan of op de eerste pagina te komen staan. In ons onderzoek hebben we een script gebruikt met een gemiddelde voor alle statistieken. Daarbij zijn 47 accounts uit allerlei branches verwerkt.

Google AdWords CPC: Gemiddelde bod

Uiteindelijk rollen er cijfers voor het gemiddelde bod voor de eerste positie en het gemiddelde bod voor de eerste pagina uit. In het onderzoek is per account dagelijks het geschatte bod voor de eerste pagina afgetrokken van het geschatte bod voor bovenaan de pagina. Uiteindelijk kwam daar een gemiddelde per dag uit.

 

Google AdWords CPC: Verrassende conclusie

De conclusie is dat de schatting voor een advertentie boven de pagina en de eerste pagina een derde lager ligt. Dit komt door het feit dat de schatting voor de eerste pagina tegenwoordig een hoger bod krijgt. Daar tegenover ligt de schatting voor een advertentie bovenaan de pagina juist lager. Oftewel: de eerste positie is goedkoper geworden. Er is echter geen reden te geven waarom. Interessant genoeg blijkt dat bij een zoekpagina met vier topposities zorgt voor lagere concurrentie dan wanneer sprake is van meer topposities. Wat adverteerders in eerste instantie verwachtten is dus niet uitgekomen.

Google AdWords CPC: Meer kosten

Soms brengen de veranderingen meer kosten met zich mee. Zo dienen adverteerders meer te betalen om op de eerste pagina te blijven staan. Ook interessant is het feit dat de bandbreedte tussen boven- en onderaan de pagina ongeveer hetzelfde is gebleven. In eerste instantie daalde het na de verandering wel, maar uiteindelijk stabiliseerde het bedrag rond de 40 cent.

Google AdWords CPC: Kleinere bandbreedte

Het onderzoek heeft behoorlijk veel nieuwe informatie naar buiten gebracht. Sommige resultaten zijn verrassend. Zo blijkt de bandbreedte voor biedingen kleiner in plaats van groter geworden. Daarbij moet wel worden gesteld dat mensen voorheen op oudere advertenties ook al weinig klikten. Daardoor is het effect met minder advertenties minder zichtbaar.

Google AdWords CPC: Hetzelfde bedrag voor een toppositie

Uiteindelijk is de conclusie dat het verschil in prijs per klik kleiner is geworden. De gemiddelde kosten per klik zijn echter hetzelfde gebleven. Daarnaast is het duidelijk geworden dat het benodigde bod voor advertenties op de eerste positie en op de eerste pagina ongeveer een derde minder is geworden. Dit geeft adverteerders in feite minder speelruimte. In principe betaalt iedereen nu hetzelfde voor advertentieweergave, en krijgt daar een toppositie voor terug. Wat de verdere gevolgen zullen zijn moet de toekomst uitwijzen.

 

Something went wrong with the twitter. Please check your credentials and twitter username in the twitter settings.

The following two tabs change content below.
BeginOnline Internet Marketing, BeginOnline Internet Marketing is een ROI Driven Internet Marketing bureau dat is opgericht in 2009. Onze in-house ontwikkelde zoekmachineoptimalisatie technieken is de ideale voedingsbodem voor het opzetten en uitvoeren van effectieve online marketing campagnes. Dat realiseren wij al voor meer dan 300 klanten.