Online Reputatie Management

Op internet kan vrijwel iedereen zijn ervaringen over een desbetreffend product schrijven en publiceren. Veelal zijn de positieve ervaringen een stuk minder dan de negatieve en komt een product niet erg goed op de markt te staan. Dit heeft ook betrekking op de organisatie, welke het product produceert. Maar het kan ook zijn dat er sprake is van een gunstig beeld te creëren omtrent de organisatie/product en dit aantrekkelijk te maken voor de ‘lezer’.

Het gaat bij een organisatie grotendeels om communicatie, maatschappelijk aanzien, klantgericht te werk gaan en de kwaliteit van producten en diensten te weergeven. Dit alles kan worden weergeven, wanneer men aan online reputatie management doet.

Werking online reputatie management

Door middel van online reputatie management in te zetten, wordt er met digitale techniek de beeldvorming van een desbetreffend product beïnvloed (en dus ook betreffende de consument/lezer). Hierbij wordt het product op internetsites (dus de sociale media) neergezet. Het is van belang en noodzakelijk om de lezers een positief beeld te geven van het product en dit aantrekkelijk te maken. Ook kan het zijn dat, indien er vele negatieve reacties op het product waren gegeven, deze op de achtergrond te krijgen.

Er zijn diverse mogelijkheden om bovengenoemde te creëren. Eén daarvan is ervoor zorgen dat de zoekmachines op internet, de organisatie en dus het product, hoger op de lijst zetten. De gevraagde organisatie/product, wordt dan zichtbaar op de eerste pagina van de zoekmachine waar op gezocht wordt. Omtrent bovengenoemde, gaat het hierbij niet alleen om de informatieve websites, maar ook om de positieve reacties op het desbetreffende product op de websites. Eventuele negatieve reacties vallen hierbij dan in het niet.

Wanneer er sprake is van veel negatieve reacties op een product, dan is het ook mogelijk om diegene van de negatieve reacties te benaderen en tot een overeenkomst te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om online promotie te maken. Ook het aanwezig zijn van een deskundige van de organisatie, welke bijvoorbeeld op forums en andere sociale netwerken te werk gaat, kan tot de mogelijkheden behoren.

Daarnaast kan het gratis aanbieden van producten en het schrijven van positieve reviews opvallen bij de ‘lezer’ en dus uiteindelijk de consument.